Dwyrain Caerdydd

Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Dwyrain Caerdydd yn cynnwys Wardiau Etholiadol Llanrhymni, Tredelerch a Trowbridge a’r rhan fwyaf o Sector Heddlu Cymdogaeth Tredelerch / Llaneirwg. Mae’r ardal yn gartref i dros 36,600 o bobl, ychydig dros un o bob deg o boblogaeth y ddinas.

Mae’r prif gymunedau preswyl yn Nwyrain Caerdydd i’r gogledd o’r brif reilffordd. Mae cymysgedd o ddeiliadaethau tai, gyda thros 30% o’r stoc anheddau’n Llanrhymni a Trowbridge yn y sector rhent cymdeithasol. I’r de o’r brif reilffordd mae ardaloedd cyflogaeth a busnes Gwynllŵg, a safle teithwyr Shirenewton.

Mae gan yr ardal ystod o gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol. Mae Hybiau Crickhowell Road (Llaneirwg) a Countisbury Avenue (Llanrhymni) bellach yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau cyngor a gwybodaeth, yn ogystal â llyfrgell a chyfleusterau dysgu.

Cynlluniau Gweithredu Partneriaeth Cymdogaeth

Nod y Cynlluniau Gweithredu Cymdogaeth yw cydlynu datrysiadau amlasiantaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae'r Cynlluniau Gweithredu wedi'u datblygu i sicrhau bod grwpiau'r Bartneriaeth yn gweithio i nodi datrysiadau lleol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion dan y saith canlyniad a nodwyd yn strategaeth Beth sy'n Bwysig.


Dysgu am Bartneriaeth Cymdogaeth Caerdydd

Medi 2016
PDF 446KB
Mehefin 2016
PDF 534KB
Mai 2016
PDF 468KB
Mawrth 2016
JPG 326KB
Ionawr 2016
PDF 428KB
Rhagfyr 2015
PDF 299KB
Hydref 2015
PDF 384KB
Awst 2015
PDF 555KB
Mai 2015
PDF 573KB
Mawrth 2015
PDF 814KB

Adroddiadau Uchafbwyntiau Dwyrain Caerdydd

Q2 2016/17
PDF 503KB
Q1 2016/17
PDF 471KB
Q4 2015/16
PDF 222KB
Q3 2015/16
PDF 442KB
Q2 2015/16
PDF 323KB
Q1 2015/16
PDF 284KB

Adroddiadau Gwybodaeth am y Gymdogaeth

Fel rhan o waith i gefnogi trefniadau Partneriaeth Cymdogaethau yng Nghaerdydd, mae cyfres o Adroddiadau Gwybodaeth Cymdogaethau ddwywaith y flwyddyn wedi eu paratoi ar gyfer aelodau etholedig, timau Partneriaeth Cymdogaethau a phartneriaid eraill.

Maent yn dod â’r ystod o ddata a gwybodaeth sydd ar gael ar lefel Partneriaeth Cymdogaethau ynghyd, yn ogystal â dadansoddiad tueddiadau lle'n briodol.

Cliciwch isod i lawrlwytho'r adroddiadau