ACE

ACE – Trelái, Caerau, Y Tyllgoed a Phentre-baen

Ace

Mae Clwstwr Gorllewin Caerdydd yn cynnwys ardaloedd Trelái, Caerau, Y Tyllgoed a Phentre-baen. Cyfanswm poblogaeth yr ardal Glwstwr yw 25,500. Cyngor Caerdydd yw’r Corff Cyflawni Arweiniol ar ran y Clwstwr, tra bod y gwaith o gyflawni’r rhaglen o ddydd i ddydd yn cael ei wneud gan ACE (Gweithredu dros Gaerau a Threlái).

 

Manylion Cyswllt Rheolwr Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf

John Hallet – 02920873372 / johnh@elycaerau.com