Asesiad Lles Caerdydd tystiolaeth sylfaen

I weld Asesiad Llesiant Caerdydd cliciwch yma.

Mae’r sail dystiolaeth a ddefnyddir i lywio Asesiad Llesiant Caerdydd, yn cynnwys:

  • Y 46 Dangosydd Cenedlaethol ar gyfer llesiant (lle’r oedd data ar gael);
  • Dangosyddion arolwg Holi Caerdydd; a
  • Dangosyddion a argymhellir gan bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill.

Cyflwynir y data isod o dan themâu cyffredinol yr Asesiad Llesiant. Gellir ei ddefnyddio fel adnodd ar gyfer ymchwilio i feysydd llesiant yn fanylach a chaiff ei ddiwygio wrth i ddata newydd gael ei ryddhau.

Trosolwg

Mae Caerdydd Yn Lle Gwych I Fyw, Gweithio A Chwarae Ynddo

Mae Gan Gaerdydd Economi Ffyniannus A LLewyrchus

Mae Pobl Yng Nghaerdydd Yn Ddiogel Ac Yn Teimlo’n Ddiogel

Mae Pobl Caerdydd Yn Iach

Mae Pobl Caerdydd Yn Cyflawni Eu LLawn Botenisal

Mae Gan Bobl Yng Nyhaerdydd Amglychedd Glan, Deniadol A Chynaliadwy

Ystyriwyd yr adolygiadau a’r ffynonellau data ychwanegol canlynol hefyd: