Mae Caerdydd yn wynebu heriau mawr sy’n aml yn cael eu cuddio gan berfformiad cryf ar lefel ddinesig. Er enghraifft, mae bron traean o gartrefi Caerdydd – dros 41,000 o aelwydydd – yn byw mewn tlodi. Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw’r mesur swyddogol ar gyfer amddifadedd cymharolar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae wedi’i ddylunio i nodi’r ardaloedd bach sy’n cynnwys 1,000 i 3,000 o bobl, sef ardaloedd cynnyrch ehangach lleol, lle ceir y crynodiadau uchaf o wahanol fathau o amddifadedd.

 

2 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yw’r mesur swyddogol ar gyfer amddifadedd perthynol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Mae wedi’i ddylunio i nodi’r ardaloedd bach sy’n cynnwys 1,000 i 3,000 o bobl, sef ardaloedd cynnyrch ehangach lleol, lle ceir y crynodiadau uchaf o wahanol fathau o amddifadedd.