Gyda 15.3% o boblogaeth Caerdydd o gefndir nad yw’n wyn a thros 100 o ieithoedd yn cael eu siarad yn y ddinas, Caerdydd o gryn bellter yw awdurdod lleol mwyaf amrywiol o ran ethnigrwydd yng Nghymru.

Gyda thraean y boblogaeth ysgol y ddinas bellach yn dod o gefndir Prydeinig nad yw’n Wyn, mae Caerdydd yn debygol o ddod yn fwyfwy amrywiol ethnig. Bydd y ddemograffeg newidiol yn ychwanegu at amrywiaeth ddiwylliannol a bywiogrwydd y ddinas, ond bydd ffocws parhaus ar gydlyniant cymunedol – yr ymdeimlad o berthyn y mae cymunedau yn ei deimlo, a pherthnasau cadarn a chadarnhaol o fewn iddynt – yn bwysig er mwyn adeiladu ar hanes hir Caerdydd o fod yn ddinas agored a chynhwysol.