Yn ôl ffigurau’r cyfrifiad diweddaraf, mae 13,414 o ddinasyddion yr EU (na chawsant eu geni yn y DU) yn byw yng Nghaerdydd – tua 4% o’r boblogaeth. Mae’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd eisoes wedi achosi ansicrwydd ymysg ein cymunedau, a gall gael effeithiau eang ar economi a gwasanaethau cyhoeddus y ddinas.