Fel yn y DU gyfan, rhwng Cyfrifiad 2001 a 2011 bu gostyngiad yn y sawl a alwodd eu hunain yn Gristnogion (o 66.9% i 51.4%) ond cynnydd yn y prif grefyddau eraill, gyda nifer y Mwslimiaid yn cynyddu (o 3.7% i 6.8%) a nifer yr Hindŵiaid (o 0.8% i 1.4%) yn cynyddu fwyaf. Roedd hefyd gynnydd yn nifer y bobl heb grefydd (o 18.8% i 31.8%).  Gan fod demograffeg Caerdydd yn parhau i newid, bydd yn bwysig i wasanaethau ystyried yr amryw anghenion crefyddol yn ein cymunedau.