Mae gan Gaerdydd boblogaeth o 357,200 o bobl.

 

Rhwng 2005 a 2015, tyfodd poblogaeth Caerdydd o 11%. Mae hwn yn gynnydd canrannol mwy o boblogaeth na’r hyn a welwyd yn unrhyw un o ddinasoedd mawr eraill y DU, heblaw am Manceinion a Nottingham.

Bydd y patrwm twf hwn yn parhau gyda thwf amcanol o ychydig dros 20% rhwng 2015 a 2035 (sef 72,000 o bobl ychwanegol), gan wneud Caerdydd y ddinas graidd sy’n tyfu gyflymaf yn nhermau canran.

Nid yn unig mai Caerdydd yw’r awdurdod lleol mwyaf yng Nghymru, mae hefyd wedi profi’r twf poblogaeth mwyaf yng Nghymru dros y ddegawd ddiwethaf, a disgwylir i’r awdurdod dyfu’n llawer cyflymach nag unrhyw awdurdod lleol arall yng Nghymru.