Ni fydd twf cyflym Caerdydd yn cael ei ledaenu’n gyfartal ar draws grwpiau oedran. Tra bydd llawer mwy o bobl o oedran gweithio, bydd hefyd mwy o blant ysgol a mwy o bobl dros 65 oed – dau grŵp a fydd angen mwy o gymorth gan y gwasanaethau cyhoeddus.