Mae canlyniadau addysgol ar draws y ddinas yn amrywio’n sylweddol. Er enghraifft, mae mwy na hanner (56.5%) ardaloedd Dwyrain Caerdydd yn cael eu rhestru yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru, er mai dim ond 3.4% o’r ardaloedd yng Ngogledd Caerdydd a restrir felly.

Er bod canlyniadau TGAU wedi bod yn gwella, mae amrywioldeb perfformiad sylweddol yn parhau rhwng ysgolion.

Ar ddiwedd mis Awst 2015, roedd cyfran y bobl ifanc 16-18 oed nad oeddynt yn cymryd rhan mewn hyfforddiant yn amrywio o 2.6% yng Ngogledd Caerdydd i 5.9% yn Ne-orllewin Caerdydd.