Mae pobl yng Nghaerdydd yn byw yn hirach. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau arwyddocaol mewn disgwyliad oes ledled y ddinas gyda bwlch o 9-11 mlynedd rhwng wardiau Llys-faen a Butetown. Dengys y map isod bod anghydraddoldeb iechyd yn dilyn yr un patrwm daearyddol â llawer o fathau eraill o amddifadedd. Mae cyfraddau marwolaethau oherwydd iechyd gwael yn uwch yn ne’r ddinas: 

  • Mae marwolaethau, o bob achos, dair gwaith yn uwch ym Mhlasnewydd nag yn Thornhill
  • Mae cyfradd marwolaethau oherwydd clefydau anadlol saith gwaith yn uwch yn Sblot nag mewn rhannau o Llanisien
  • Mae marwolaethau cyn pryd o glefyd cylchredol saith gwaith yn uwch yng Nglan-yr-afon nag yn Thornhill
  • Mae marwolaethau o glefyd coronaidd y galon dair gwaith yn uwch ym Mae Caerdydd nag yn Lakeside