Fel gyda nifer o ddangosyddion eraill, mae trosedd i’w weld gan mwyaf yn ne a dwyrain Caerdydd.  Fodd bynnag, mae pocedi yng ngweddill Caerdydd lle mae mathau penodol o drosedd yn digwydd.  Mae teimlo’n anniogel yn eich cymdogaeth yn cael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd a iechyd meddwl a gall y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ddod yn gymdeithasol unig.