Mae’r gwahaniaethau mewn disgwyliad9 oes iach6 ar draws y ddinas hyd yn oed yn fwy amlwg. Ceir bwlch disgwyliad oes iach o 22 flynedd i fenywod a 24 blynedd i ddynion rhwng yr ardaloedd lleiaf a mwyaf difreintiedig yng Nghaerdydd. Mae boddhad gyda iechyd hefyd yn amrywio’n helaeth ledled y ddinas.  Dwyrain Caerdydd sydd â’r gyfran isaf (66.0%) o breswylwyr sy’n nodi eu bod yn fodlon â’u hiechyd corfforol, o gymharu â 78% o breswylwyr yng Ngogledd Caerdydd.

Wrth ystyried y ddinas gyfan, mae disgwyliad oes wedi cynyddu’n gynt yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas yn y blynyddoedd diwethaf. Mae disgwyliad oes iach wedi cynyddu’n gynt yn rhannau mwyaf difreintiedig y ddinas. Ar gyfer dynion sy’n byw yn rhannau mwyaf difreintiedig Caerdydd, er eu bod nhw’n byw’n hirach, mae disgwyliad oes iach wedi gostwng gan roi mwy o bwysau ar wasanaethau iechyd.

9Disgwyliad Oes Iach: Rhif y blynyddoedd ar gyfartaledd y gall person ddisgwyl byw i mewn “iechyd llawn” trwy gymryd i ystyriaeth oed yn byw mewn llai na iechyd llawn o ganlyniad i afiechyd a / neu anaf (WHO.)