Mae gordewdra yn un o brif achosion salwch difrifol a hirdymor. Mae bron dwywaith cymaint o oedolion yn byw yn ardaloedd difreintiedig y ddinas dros eu pwysau neu’n ordew. Mae disgwyliad oes iach yn amrywio’n sylweddol ledled y ddinas. Dwyrain Caerdydd sydd â’r gyfran isaf (66.0%) o breswylwyr sy’n fodlon ar eu hiechyd corfforol.