Yng Nghaerdydd, gall rhai o gymunedau mwyaf a lleiaf difreintiedig Cymru fod o fewn milltir i’w gilydd. Mae bron i un rhan o bump (19.2%) o ardaloedd5 Caerdydd yn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae bron i ddwy ran o bump (38.9%) o’r holl ardaloedd yn hanner deheuol y ddinas yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, o’i gymharu â 4.8% o ardaloedd gweddill Caerdydd.