Cytunodd dros hanner o breswylwyr Caerdydd fod y ddinas yn lle glân, deniadol a chynaliadwy i fyw. Roedd yr ymateb yn amrywio ledled ardaloedd cymdogaeth y ddinas gyda 17% o wahaniaeth rhwng Gorllewin Caerdydd a De-ddwyrain Caerdydd. Nodir bod trafnidiaeth yn fater sylweddol i’r ddinas ac mae tri chwarter (75.5%) o bobl un ai’n poeni’n ‘fawr’ am newid yn yr hinsawdd, neu’n ‘eithaf pryderus’ amdano.