Mae ansawdd a glendid yr amgylchedd yn ffactor pwysig wrth benderfynu sut mae pobl yn teimlo am y lle maent yn byw. Mae hefyd yn helpu gyda denu pobl a buddsoddiad i’r ddinas.

Yn ôl Adroddiad Archwiliad a System Reoli’r Amgylchedd Lleol (LEAMS) Cadwch Gymru’n Daclus, roedd y Mynegai Glendid ar gyfer Caerdydd yn 66.4 yn 2015-16, yn is na chyfartaledd Cymru ac yn gosod Caerdydd yn y safle pedwerydd isaf ymhlith awdurdodau lleol Cymru. Mae’r Mynegai yn amrywio o 62.1 ym Mlaenau Gwent i Geredigion, sydd y perfformiwr uchaf ar 75.8.  Dengys Archwiliad Trefol yr UE bod trigolion Caerdydd yn gymharol llai bodlon gyda glendid y ddinas o’i gymharu ag agweddau eraill o fywyd y ddinas.