Caerdydd yw’r ddinas sy’n gwneud orau o blith holl ddinasoedd Prydain o ran ailgylchu, ac y llynedd cyflawnwyd y targed o 58%. Fodd bynnag o gymharu ag Awdurdodau Lleol Cymru, mae lefelau ailgylchu a chompostio Caerdydd yn dal yn is na chyfartaledd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau sy’n gynyddol heriol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Er gwaetha’r pwysau a fydd yn deillio o boblogaeth sy’n tyfu’n gyflym, bydd angen i Gaerdydd barhau i wella lefelau ailgylchu os yw am leihau ei heffaith ar yr amgylchedd ac osgoi dirwyon sylweddol.