Bydd twf Caerdydd yn golygu buddsoddi mewn seilweithiau ynni. Gan fod mwy o bobl a busnesau yn cael eu denu i Gaerdydd, bydd angen mwy o dai a swyddfeydd, a bydd hyn yn arwain at alw llawer uwch am ynni. Mae’r rhagolygon yn dangos mai Caerdydd fydd â’r cynnydd mwyaf o ran galw am drydan (44%) a nwy (28%) allan o’r holl Ddinasoedd Craidd. Bydd dod o hyd i ddatrysiadau carbon isel i seilwaith ynni’r ddinas yn hanfodol er mwyn gwella gwytnwch Caerdydd i’r dyfodol.