O’i chymharu â’r Dinasoedd Craidd, gosodir Caerdydd yn y pedwerydd safle ar gyfer cynhwysedd ynni gosodedig. Fodd bynnag, o ran nifer y ceisiadau ar raddfa fach gan gartrefi a busnesau, gwelwyd mai Leeds a Manceinion yn gyson fu’r perfformwyr gorau, gan gyflawni lefelau 2 i 4 gwaith mwy na Chaerdydd.