Mae cyfleusterau diwylliannol a chwaraeon yn cael eu nodi’n gyson fel pethau sy’n gwneud Caerdydd yn lle gwych i fyw. Mae Caerdydd yn y trydydd safle o blith prifddinasoedd Ewrop o ran boddhad pobl â’n neuaddau cyngerdd, theatrau ac yr Archwiliad Trefol Ewropeaidd); yn gydradd bedwerydd am ein cyfleusterau chwaraeon.

Edrychodd Arolwg Caerdydd 2016 ar ba weithgareddau diwylliannol sy’n bwysig i les pobl yn eu barn nhw. Dywedodd 95% o bobl fod treulio amser yn yr awyr agored yn bwysig iawn neu’n eithaf pwysig iddyn nhw a’u teuluoedd (gallwch ddarllen mwy am fannau gwyrdd ac agored Caerdydd ym mhennod 6); roedd 80% o bobl yn gwerthfawrogi gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol gydag ychydig mwy na 70% yn dweud yr un fath am chwaraeon.