Mae Caerdydd hefyd yn perfformio’n dda iawn o ran canran y bobl sydd wedi ymweld ag adeilad hanesyddol neu amgueddfa.

Yn ogystal â’r rôl y gall amgueddfeydd ac adeiladau treftadaeth ei chwarae yn cyfoethogi bywydau pobl ac yn gwella cyfleoedd addysg, mae amgueddfeydd ledled y DU yn gweithio fwyfwy gyda chymunedau a chyrff sector cyhoeddus eraill i wella lles, yn arbennig o ran iechyd meddwl a chorfforol. Mae’r asedau hyn hefyd yn chwarae rôl bwysig yn denu ymwelwyr i’r ddinas. Gallwch ddarllen mwy am economi twristiaeth Caerdydd yng Nghanlyniad 2.