Mae mwy na 70% o breswylwyr Caerdydd yn dweud bod chwaraeon yn bwysig iawn neu’n eithaf pwysig iddyn nhw a’u teuluoedd, ac mae mwy na 45% o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon naill ai’n ddyddiol neu unwaith neu ddwywaith yr wythnos. Ar wahân i’r manteision amlwg o ran iechyd corfforol, gall bod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon gael manteision enfawr o ran iechyd meddwl a hunan-barch, yn ogystal â helpu pobl i integreiddio yn eu cymunedau a ffurfio rhwydweithiau cryf.