Caerdydd ar y brig yng Nghymru o ran canran y bobl sydd wedi mynychu digwyddiadau celfyddydol, o gynyrchiadau theatr i ddigwyddiadau cerddorol, o arddangosfeydd i ddigwyddiadau celf stryd. Mae’r celfyddydau’n rhan allweddol o economi Caerdydd, ond maent hefyd yn cael effaith gymdeithasol bwysig, yn ysbrydoli pobl ifanc, yn gwella bywydau pobl o ddydd i ddydd, ac yn gwella eu lles meddyliol.