Mae Caerdydd yn perfformio’n dda ac yn yr ail safle yng Nghymru o ran canran y bobl sy’n teimlo y gallant ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu hardal leol. Fodd bynnag, bu gostyngiad bach yn genedlaethol yn y tair blynedd ddiwethaf o ran faint o ddylanwad sydd gan bobl yn eu barn nhw. Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dangos bod pobl yn fwy tebygol o deimlo bod ganddynt ddylanwad os oes ganddynt gymwysterau ar lefel uwch a bod eu hiechyd yn gyffredinol dda.