O ran nifer y bobl sy’n pleidleisio yng Nghaerdydd, mae’r ganran yn amrywio o 37.9% yn etholiadau lleol 2012 i 47.4% yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol 2016 a 67.4% yn yr etholiad cyffredinol diwethaf yn 2015. Mae’r gwahaniaethau rhwng nifer y pleidleiswyr mewn wardiau gwahanol yn fwy amlwg; cymaint â 60% yn Rhiwbeina, sy’n gymharol gyfoethog, yn 2012, ond cyn lleied â 26.6% yn Trowbridge, sy’n llai cyfoethog.