Dywedodd dros hanner o ddinasyddion Caerdydd eu bod yn poeni’n fawr neu’n poeni i raddau ynghylch gallu fforddio safon byw dderbyniol. Roedd Pobl yn Nwyrain a De-orllewin Caerdydd yn poeni’n fwy o lawer na’r rheiny sy’n byw yng Ngogledd Caerdydd, ac felly hefyd bobl anabl a’r rheiny o gefndiroedd lleiafrifol ethnig. Dywedodd bron un o bob pump y gallai eu sefyllfa ariannol effeithio ar eu lles dros y pum mlynedd nesaf.  Yn ogystal â chost gofal plant, roedd gallu fforddio biliau nwy/trydan/dŵr, bwyd iach a thai yn bryderon penodol.