Yn ôl yr Archwiliad Dinesig Ewropeaidd diwethaf, sef arolwg o ansawdd bywyd mewn 83 o ddinasoedd allweddol Ewrop a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, enwyd Caerdydd fel y brifddinas gydradd-drydedd orau i fyw ynddi yn Ewrop (i fyny o gydradd chweched yn 2012) a chydradd chweched ar draws bob dinas (i fyny o safle 22ain yn 2012).

 Mae Caerdydd yn cymharu’n arbennig o dda o ran gofal iechyd, cyfleusterau manwerthu a chwaraeon, mannau cyhoeddus ac ansawdd yr amgylchedd naturiol. Fodd bynnag, sgoriodd y ddinas yn is ar y ganran o bobl sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus bob dydd, argaeledd cyflogaeth da a glendid y strydoedd.