Yn syml, mae hyn yn golygu cyflog wythnosol cyfartalog y rheiny sy’n gweithio’n llawn amser yn y ddinas. Mae cyflog wythnosol cyfartalog Caerdydd yn uwch na gweddill Cymru ond, er y duedd gadarnhaol, mae’n parhau’n is na rhai dinasoedd eraill yn y DU.

Mae bwlch incwm Caerdydd rhwng y 10% cyfoethocaf a’r 10% tlotaf yn fwy na’r holl Ddinasoedd Craidd eraill. Er bod y bwlch hwn yn cael ei ledaenu’n bennaf gan enillion cymharol uwch y 10% uchaf, mae llawer o bobl yn y ddinas mewn gwaith â chyflog isel sydd yn aml yn ansicr, gyda 27% o’r holl weithwyr yn ennill llai na’r Cyflog Byw Cenedlaethol.