Cynyddodd nifer y busnesau sy’n dechrau yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwethaf, fel ag y gwnaeth cyfanswm y busnesau sydd wedi’u lleoli yn y ddinas. Gwna hyn y brifddinas y perfformiwr cryfaf yn economi Cymru, ac yn ddinas rheng-ganol o’i chymharu â dinasoedd eraill Prydain.