Ar ôl uchafbwynt yn 2013, gostyngodd graddfa diweithdra Caerdydd² ac ar hyn o bryd mae’n 6%. Er bod graddfa ddiweithdra Caerdydd yn uwch na graddfa Cymru a Phrydain, mae yn y trydydd safle o’r gwaelod ymysg y dinasoedd craidd ac wedi dychwelyd i’r lefelau a welwyd cyn y dirywiad. Mae mwy eto i’w wneud. Gall diweithdra uchel gael effeithiau eang ar faterion megis lefelau troseddu ac iechyd meddwl, ac atyniad cyffredinol y ddinas fel lle i fyw a gwneud busnes.