Bu’r sector twristiaeth yn hanfodol i adfywio Caerdydd. Cynyddodd nifer yr ymwelwyr yn sylweddol yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf, gan gyrraedd 20.5m yn 2015 a chyfrannu £1.204bn i economi’r ddinas.

Er gwaethaf y twf, mae Caerdydd yn dal i lusgo y tu ôl i’r perfformwyr gorau fel Lerpwl a Birmingham.