Roedd dros hanner, 55.9% o ymatebwyr, yn cytuno bod gan bobl yng Nghaerdydd fynediad i gyfleoedd i’w helpu i gyflawni eu potensial llawn.  Fodd bynnag, fel y dangosir isod, roedd y lefelau o ran y sawl sy’n cytuno â’r datganiad hwn yn gwahaniaethu gan bron 20% rhwng yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a breintiedig y ddinas.   Roedd cael swyddi a chael y sgiliau i ganfod a sicrhau cyflogaeth ar ôl addysg yn bryderon penodol ymhlith pobl ifanc.