Mae data ar Hynt Disgyblion Ysgol ar ôl Blwyddyn 13 yn dangos, yn 2016, fod canran y bobl ifanc a nodwyd fel rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant wedi disgyn i isafbwynt o 10 mlynedd (3.1) ac yn gyfartal â chyfartaledd Cymru.