Y gyfradd lwyddo gyffredinol yng Nghaerdydd bellach yn sefyll ar 98.2%, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 97.3%.  Mae’r ddinas wedi torri drwy’r marc o 80% (80.3%) ar gyfer graddau A * -C, sydd i fyny o 78.4% y llynedd, tra bod cyfran y graddau A * -A ychydig yn llai na’r llynedd yn 28.1%.