Mewn perthynas â nifer y bobl sydd â chymwysterau hyd at lefel gradd neu gyfwerth (NVQ Lefel 4), mae Caerdydd yn y ydd safle allan o ddinasoedd mawr y DU.  Er gwaethaf gostyngiad eleni, mae’n uwch na chyfartaledd y DU ac yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru.  Golyga hyn bod pobl Caerdydd gydag addysg dda a chyfle da o gyflawni eu potensial.  Mae cael poblogaeth fedrus yn cael ei gydnabod fel sbardun i lwyddiant economaidd ac mae dinasoedd llwyddiannus yn rhoi pwyslais cryf ar ddatblygu, denu a chadw pobl fedrus yn y ddinas.