Dim ond Caeredin a Bryste sydd â llai o bobl heb unrhyw gymwysterau na Chaerdydd.  Fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r dinasoedd hyn wedi parhau i wneud cynnydd, tra bod Caerdydd wedi gweld cynnydd yn y ganran o’i phoblogaeth sydd heb unrhyw gymwysterau.

Mae sicrhau bod cymaint o ddinasyddion â’r cymwysterau a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt I cyflawni eu potensial yn fater hollbwysig gan fod addysg yn yrrwr pwysig i symudedd cymdeithasol a chystadleurwydd economaidd tymor hir y ddinas.