Mae perfformiad ysgolion cynradd yn y Cyfnod Sylfaen wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae canran y disgyblion o 7 i 11 oed (Cyfnod Allweddol 2) y mae disgwyl iddynt gyflawni’r canlyniadau disgwyliedig bellach yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru.