O gymharu’r gyfradd cyfrif hawlwyr i bobl ifanc 18-24 oed, mae Caerdydd yn perfformio’n weddol dda, a bu’n dilyn y duedd genedlaethol gyda gostyngiad yn y nifer hwn ers 2009.

Fodd bynnag, mae gwahaniaethau sylweddol yn y cyfraddau hawlwyr ar draws y chwe Ardal Partneriaeth Cymdogaeth gyda’r gyfradd dros ddwywaith cyfartaledd Caerdydd yn Nwyrain Caerdydd a De-orllewin Caerdydd.