Mae Caerdydd yn gartref6 i un o bum carchar Cymru – carchar Categori B â lle i 784. Mae tua hanner y troseddau yn y DU yn cael eu cyflawni gan bobl sydd eisoes wedi bod drwy’r System Cyfiawnder Troseddol. Mae aildroseddu’n costio rhwng £9.5 a £13 biliwn y flwyddyn i’r cyhoedd yn y DU. Gall effaith aildroseddu fod yn ddinistriol a hirdymor nid yn unig i ddioddefwyr trosedd a’u teuluoedd a’r gymuned ehangach, ond hefyd i’r troseddwr a’i deulu.

Mae cyfradd aildroseddu Caerdydd, sef 33.6% yn 2015, yn uwch na chyfartaledd Cymru a’r rhan fwyaf o’r Dinasoedd Craidd eraill.

6 Gallwch ddarllen mwy am les poblogaeth carchar Caerdydd yn Asesiad Anghenion y Boblogaeth Caerdydd a’r Fro.