Mae pa mor ddiogel y mae pobl yn teimlo yn bwysig oherwydd ei fod yn aml yn effeithio ar ansawdd eu bywydau. Teimlai 75% o’r rhai a ymatebodd i arolwg Holi Caerdydd 2016 bod Caerdydd yn ddinas ddiogel.

Roedd ymatebwyr yn fwyaf tebygol o deimlo’n anniogel wrth feicio (60.2%), cerdded yng nghanol y ddinas (44%) neu wrth deithio ar fws (30.4%) ar ôl iddi dywyllu.

Roedd canfyddiadau o ddiogelwch hefyd yn amrywio’n sylweddol ar draws y chwe maes cymdogaeth, o 77.8% yng Ngorllewin Caerdydd i 65% yn Nwyrain Caerdydd.