Mae difrod troseddol yn cynnwys difrod i eiddo, o graffiti a fandaliaeth i losgi bwriadol. Gall gael effeithiau tebyg i ymddygiad gwrthgymdeithasol ar bobl a chymunedau.

Yn unol â’r lleihad yn nifer y digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol, hefyd cafwyd gostyngiad o 57% yn nifer y troseddau difrod troseddol.  Bellach gosodir Caerdydd yn drydydd allan o’r dinasoedd craidd, ar ôl bod yng nghanol y tabl yn y flwyddyn flaenorol. Awgryma dadansoddiad dros gyfnod o amser gysylltiad rhwng y lefel o ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol.