Mae achosion eraill o Ddwyn yn cynnwys dwyn yn uniongyrchol gan rywun – megis dwyn o fag – i ddwyn o eiddo personol, megis dwyn ffôn o ystafell gotiau neu o dŷ. Nid yw’n cynnwys dwyn o geir. Mae nifer y troseddau wedi parhau ar lefelau sefydlog dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac o gymharu â dinasoedd craidd, mae Caerdydd yn dal i fod yn y canol o ran y categori trosedd hwn.