Mae disgwyliad oes wedi cynyddu’n gyson dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae menywod yng Nghaerdydd yn byw’n hirach ar gyfartaledd na’r rheini yn y rhan fwyaf o ddinasoedd mawr Prydain, er nad yw disgwyliad oes dynion yn cymharu cystal.

 

 

Mae’r cynnydd mewn disgwyliad oes ar lefel y ddinas yn cuddio bwlch cynyddol rhwng disgwyliad oes a disgwyliad oes iach5 y bobl mwyaf a lleiaf difreintiedig yn y ddinas.

Gall dynion sy’n byw yn y cymunedau lleiaf difreintiedig ddisgwyl byw ar gyfartaledd 11 mlynedd yn hwy na’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, tra bod y bwlch yn 9 mlynedd i fenywod. Fodd bynnag, wrth edrych ar disgwyliad oes iach, mae’r gwahaniaeth yn fwy na dyblu, i 24 mlynedd i ddynion a 22 mlynedd i fenywod. Dyma’r bwlch mwyaf o’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru.