Mae Caerdydd yn sylweddol y tu ôl i gyfartaledd Cymru o ran oedolion sy’n bodloni canllawiau gweithgareddau corfforol (er enghraifft drwy ymarfer corff am 30 munud bum gwaith yr wythnos). Er y bu ychydig o duedd ar i fyny yn y blynyddoedd diwethaf, nid yw Caerdydd yn cymharu’n dda ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.