Cydnabyddir bod y blynyddoedd cynnar yn hanfodol o ran gosod sylfeini ar gyfer iechyd, cyflawniad a lles mewn blynyddoedd diweddarach. Gall profiadau a pherthnasoedd plant yn eu blynyddoedd ffurfiannol, yn ogystal â’r hyn y maent yn ei fwyta a’u hiechyd cyffredinol, gael effeithiau tymor hir enfawr.