Mae gan dri chwarter o blant 5 oed yng Nghaerdydd bwysau iach. Dim ond Sir Fynwy a Bro Morgannwg sydd a mwy o blant a phwysau iach.

Fodd bynnag, mae hyn yn dal i olygu nad oes gan 1 o bob 4 bwysau iach. Mae plant sydd dros bwysau yn tueddu i ddod yn oedolion dros bwysau, a all arwain at broblemau iechyd yn y tymor byr a thymor hir, fel diabetes math 2, clefyd y galon, osteoporosis a rhai mathau o ganser.