Ceir cyswllt agos rhwng y risg o ddatblygu dementia ac oed. Wrth i ddisgwyliad oes gynyddu, felly bydd cyfanswm y bobl sydd â dementia yn cynyddu. Amcangyfrifir bod 25% o fenywod a bron i 20% o ddynion dros 85 oed yng Nghymru ar hyn o bryd gyda rhyw fath o ddementia, ac erbyn 2035, rhagwelir y bydd dros 6000 o bobl yng Nghaerdydd yn byw gyda dementia.

Rhagwelir y bydd y gyfradd o ddementia yn aros yn gymharol sefydlog ymhlith y rhai 74 oed ac ieuengach, tra rhagwelir y bydd yn codi’n sylweddol ymhlith y rhai dros 75 oed, a dros 85 oed yn arbennig.