Ledled Cymru, dim ond Conwy a Sir y Fflint sydd â chyfraddau is o doriadau clun ymysg pobl hŷn.

Mae torri clun yn golygu pwysau difrifol ar wasanaethau cyhoeddus, gyda 70,000-75,000 yn digwydd yn y DU bob blwyddyn, gan gostio (o ran gofal meddygol a chymdeithasol) oddeutu £2 biliwn y flwyddyn.

Maent hefyd yn golygu problem ddifrifol i unigolion, gan gyfyngu ar annibyniaeth ac effeithio ar allu pobl hŷn i aros yn eu cartrefi eu hunain.