BRG

Butetown, Glan-yr-afon a Grangetown

BRG_LOGO

Mae Clwstwr BRG yn cynnwys ardaloedd Butetown, Glan-yr-afon a Grangetown. Cyfanswm poblogaeth yr ardal Glwstwr yw 21,400. Cyngor Caerdydd yw’r Corff Cyflawni Arweiniol ar ran y Clwstwr, tra bod y gwaith o gyflawni’r rhaglen o ddydd i ddydd yn cael ei wneud gan Ganolfan Datblygu Cymunedol De Glan-yr-afon.

 

Manylion Cyswllt Rheolwr Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf

Allan Herbert 02920 250549 / 
allanherbert@srcdc.org.uk